کارگران شرکت گروه صنایع کاغذ پارس در هفت تپه شهرستان شوش پرداخت به موقع حقوق و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل را خواستار شدند.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، جمعی از کارکنان شرکت  گروه صنایع کاغذ پارس در هفت تپه صبح روز سه شنبه با تجمع  روبروی این شرکت در 20 کیلومتری شهر شوش خواستار پیگیری مطالبات صنفی خود شدند.

مدیر عامل گروه صنایع کاغذ پارس هفت تپه در خصوص مطالبات کارگران این شرکت گفت: حقوق فروردین ماه کارکنان این شرکت پرداخت شده و تنها پرداخت حقوق اردیبهشت ماه آنان با تاخیر 12 روزه مواجه شده است که در چند روز آینده به آنان پرداخت می شود.

محمدجواد مقدم با بیان اینکه پرداخت حقوق در این شرکت طبق برنامه ، دهم به دهم هر ماه انجام می شود، افزود: علت تاخیر 12 روزه در پرداخت حقوق کارگران این شرکت اجرای طرح های توسعه ای در روند تولید این شرکت بوده ضمن اینکه پرداخت حقوق کارکنان در چند روز آینده در اولویت قرار دارد.

وی همچنین در خصوص اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در گروه صنایع کاغذ پارس افزود: اجرای این طرح به یک شرکت مشاور واگذار شده و آخرین مراحل اجرایی را طی می کند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج