معاون برنامه ریزی و پشتیبانی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری خوزستان گفت: عملیات تولید 3.5 میلیون اصله نهال برای مرحله دوم طرح نهال کاری در کانون های گرد و غبار در اطراف اهواز آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان،  عبدالرضا دانایی با اشاره به اتمام مرحله نخست عملیات نهال کاری در کانون های ریزگرد در خوزستان افزود: در این مرحله که از بهمن 95 تا پایان فروردین 96 انجام شده، پنج هزار هکتار نهال کاری ظرف 45 روز کاری کشت شده که در نوع خود یک کار بزرگ در کشور به شمار می آید.

وی اضافه کرد: در این مرحله یک میلیون و 300 هزار اصله نهال کشت شد که غالب آنها کهور پاکستانی، گز، اکالیپتوس، آتریپلکس و... است که این گیاهان با شرایط منطقه و خشکی و گرما و وضعیت خاک منطقه سازگار است.

دانایی مرحله بعد از کشت را مرحله مهم نگهداری و مراقبت از نهال ها عنوان کرد و گفت: نهال هایی که در این کانون ها کاشته شده به طور متوسط هر 6 روز باید آبیاری شوند و حدود 25 دور آبیاری برای آنها پیش بینی شده است که تا اواسط آبان ادامه دارد.

به گفته وی در این طرح سه سال کشت نهال و پنج سال مراقبت و نگهداری در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به نگرانی هایی که از بابت تامین آب نهال کاری ها وجود داشت، افزود: با همکاری سازمان آب و برق خوزستان، تا کنون مشکلی برای آبیاری نداشتیم و قرار است آب مورد نیاز برای این طرح در آینده نیز تامین شود.

دانایی همچنین درباره نحوه تخصیص 300 میلیارد ریال اعتبار به طرح مقابله با ریزگرد در خوزستان گفت: تا کنون یک سوم این اعتبار پرداخت شده و قرار است مابقی آن در سال جاری تخصیص داده شود.

وی تاکید کرد: برای مرحله دوم نهال کاری در کانون های گرد و غبار در پائیز امسال، 3.5 میلیون نهال پیش بینی شده است که برای تامین آن با اتحادیه تولیدکنندگان نهال در استان تفاهم نامه ای منعقد شده است.

دانایی افزود: بر همین اساس 20 نهالستان در استان عملیات تولید نهال را آغاز کرده اند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج