رئیس ستاد انتخابات خوزستان بر استفاده عادلانه از فضاهای دانشگاهی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، علی حسین حسین زاده اظهار کرد: ضرورت دارد به ویژه در ایام انتخابات در عرصه های عمومی به خصوص در حیطه دانشگاه ها بهره مندی عادلانه و منصفانه از فضا برای همه جریان های دانشجویی و حامیان کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه دانشگاه همواره در جریان انتخابات جزو پیشگامان و مراکز مرجع محسوب می شود، رعایت توازن و عدالت میان هواداران کاندیداهای ریاست جمهوری در برگزاری نشست ها، سخنرانی ها و دعوت از شخصیت های سیاسی در دانشگاه ها از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج