شادگان - بهروز فرج اللهی از تشکیل شورای آب در راستای پیگیری مصوبات و صورت جلسات مدیریت آب شرب شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، جلسه مدیریت آب شرب شهرستان شادگان به ریاست بهروز فرج اللهی فرماندار ، و با حضور کلیه دستگاههای متولی با هدف بررسی و رفع موانع و مشکلات تامین آب ، اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص انشعابات غیر مجاز و ایجاد هماهنگی جهت برداشت آب از خط ۴۰ اینچ در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد. بهروز فرج‌اللهی بر لزوم جمع آوری و برخورد با دارندگان انشعابات غیر مجاز  تاکید کرد و گفت: عامل عمده در افت فشار آب شرب در روستاها استفاده از انشعابات غیر مجاز می باشد و با هماهنگی های صورت گرفته پرونده های انشعابات غیر مجاز از آب بصورت ویژه و خارج از نوبت توسط دستگاه قضایی پیگیری می شود. فرماندار شادگان در ادامه جلسه مدیریت آب شرب شهرستان از تشکیل شورای آب در راستای پیگیری مصوبات و صورتجلسات مدیریت آب شرب شهرستان خبر داد و گفت: شورای آب شهرستان  بمنظور رسیدگی و خدمات رسانی مطلوبتر به شهروندان و مرتفع نمودن مشکلات و معضلات آب شرب با عضویت روسای دستگاههای خدمات رسان در این شهرستان تشکیل شده و مقرر گردید شورای آب هر هفته یکبار در محل فرمانداری شادگان تشکیل جلسه دهد. گفتنی است: در ادامه جلسه اعضاء مدیریت آب شرب شهرستان به بیان نقطه نظرات پیرامون بررسی  و رفع موانع و مشکلات تامین آب پرداختند .