مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان گفت: اگر از ظرفیت های موجود در مراکز آموزش فنی و حرفه ای در استان به نحو مناسب و مطلوبی استفاده کنیم نیاز به ایجاد مرکز جدیدی نداریم.

به گزارش خبرگزاری موج ازخوزستان، عبدالنبی سواعدی در نشست با فرماندار، امام جمعه و بخشدار باوی ، مهمترین شاخص در تمام کشورها توسعه منابع انسانی برشمرد و گفت: در دنیای امروز انسان ها باید توسعه پیدا کنند تا گره گشای مشکلات آن جامعه باشند و کسب مهارت بهترین عامل برای برون رفت از این کاستی ها ومعضل بیکاری است. وی خاطر نشان کرد: استان خوزستان بعنوان ثروتمندترین استان کشور بالاترین هدر رفت امکانات و ظرفیت ها را دارد اما از این ظرفیت ها به نحو مطلوب استفاده نمی کنیم. سواعدی با بیان توانمندی های مراکز موجود در سطح استان اظهار داشت: اگر از ظرفیت های موجود در مراکز آموزش فنی و حرفه ای در استان بنحو مناسب و مطلوبی استفاده کنیم نیاز به ایجاد مرکز جدیدی نداریم. سواعدی با تاکید بر توانمندسازی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته افزود:در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری شده است شاخص ترین ماموریت حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توانمندسازی فقرا و محرومین است که متولی اجرای آن سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است. وی خواستار هم افزایی همه دستگاه ها و شناسایی فرصت های شغلی شهرستان شد و گفت: می توان با شناسایی فرصت های شغلی منطقه نیروهای بومی را آموزش داد تا در آن حرفه وارد بازار شوند و با انجام این مهم می توان از آسیب های اجتماعی که یکی از علل آن بیکاری می باشد جلوگیری کرد.