سخنگوی ستاد بحران سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام گفت: آتش سوزی ضایعات مخزن قدیمی مجتمع پتروشیمی بوعلی سینای شهرستان بندر ماهشهر به دلیل گرمای زیاد، صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، سخنگوی ستاد بحران سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام گفت:ضایعات مخزن قدیمی پتروشیمی بوعلی سینا بر اثر گرمای زیاد دچار حریق شد. سیاوش فرجی اظهار داشت:این آتش سوزی با کمک نیروهای آتش نشانی ۱۵ دقیقه پس از آتش گرفتن خاموش شد. وی افزود:هم اکنون مشکل به صورت کامل برطرف شده و جای هیگچونه نگرانی وجود ندارد.