مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از پیشرفت بالای ٨٠ درصد طرح های جمع آوری گازهای همراه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج ازخوزستان ، عبدالرضا دبیری اظهار کرد: از جمله این طرح ها، جمع آوری و تزریق گازهای همراه قلعه نار و لب سفید است که در صورت تامین منابع تا پایان امسال راه اندازی می شوند. وی با بیان این که طرح های گاز در مقایسه با نفت از نظر فناوری پیچیده تر هستند و به منابع مالی بیشتری نیازمندند، عنوان کرد: خوشبختانه در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در این زمینه زیرساختهای داخلی مناسبی ایجاد شده است. مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در پایان اظهار امیدواری کرد که با رفع تحریم ها مشکل تامین برخی تجهیزات حل شود و روند بهره برداری از طرح ها شتاب بیشتری گیرد.