«ادیب فرحانی» با کسب پنج رای به عنوان رئیس جدید شورای اسلامی شهر چوئبده انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، شامگاه دوشنبه در جلسه شورای شهر چوئبده که با حضور پنج عضو اصلی برگزار شد، اعضای جدید هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر انتخاب شدند. بر این اساس «ادیب فرحانی» با کسب پنج رای به عنوان رئیس جدید شورای اسلامی شهر چوئبده انتخاب شد. همچنین «عبدالعظیم فرحانی» با کسب پنج رای به عنوان نایب رئیس شورا، «حنش فرحانی» با پنج رای به عنوان سخنگو و خزانه دار و «نجم وحیدی اصل» با کسب پنج رای به عنوان منشی شورا انتخاب شدند.