«طاهر مقدم» با کسب اکثریت آرا رئیس شورای اسلامی شهر شادگان شد.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، در جلسه عصر امروز شورای اسلامی شهر شادگان، انتخابات هئیت رئیسه برگزار شد که طی آن اعضای هیئت رئیسه برای یک سال دیگر انتخاب شدند.

در این نشست «طاهر مقدم» به مدت یک سال به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر شادگان انتخاب شد.

همچنین «سید محمدعلی سیدیان» به عنوان نایب رئیس شورا، «محمود حسونی زاده» خزانه دار و «لطیفه حسینی» در سمت منشی انتخاب شدند.