مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: واحد نمکزدایی ۲۲۰ هزار بشکه ای اهواز آسماری به عنوان بزرگ ترین واحد نمکزدایی نفت خام کشور در حوزه عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب نیمه دوم سال جاری راه اندازی می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب روز دوشنبه در همایش «بررسی آثار اقتصادی برجام بر انرژی و سرمایه گذاری در استان خوزستان» گفت: پروژه ساخت واحد نمکزدایی نفت خام کشور از جمله پروژه هایی است که در دوران تحریم برای حفظ آمادگی تولید حداکثری در اولویت قرار داشت و در ۳ الی ۴ ماه آینده تکمیل و راه اندازی خواهد شد.

عبدالرضا دبیری افزود: همچنین پروژه های احداثواحدهای نمکزدایی رگ سفید۱، گچساران ۳، بی بی حکیمه ۱ و هفتکل و نفت سفید به عنوان پروژه های تاثیر گذار بر افزایش ظرفیت تولید نفت خام در پساتحریم، تا پایان سال جاری تکمیل و راه اندازی می شود.

وی با تشریح طرح آمادگی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برای تولید حداکثری در دوران پساتحریم گفت: با اعمال تحریم های بسیار شدید و غیر عادلانه علیه صنایع کشور بویژه صنعت نفت از سال ۱۳۹۱، تولید نفت در این شرکت یک میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد.

دبیری افزود: این شرکت به منظور کاهش اثرات تحریم و تبعات ناشی از بسته بودن چاه ها، از سال ۱۳۹۱ تا پایان ۱۳۹۴ با تدوین و اجرای یک طرح جامع و دقیق آمادگی خود را برای افزایش تولید در هر زمان و رسیدن به شرایط پیش از تحریم ها حفظ کرده است.

وی تصریح کرد: با اجرای این طرح تولید نفت این شرکت که بر اساس پیش بینی باید در مدت ۶ ماه به سقف مورد نظر افزایش می یافت در کمتر از ۳ ماه به ۲ میلیون و ۹۳۰ هزار بشکه در روز معادل ۹۹ درصد برنامه رسید.