فرماندار دشت آزادگان گفت: در هفته دولت طرحهای خودکفایی و اشتغال زایی کمیته امداد دشت آزادگان به منظور رسیدن به استقلال اقتصادی خانواده های تحت حمایت این نهاد به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، نادر عمید زاده در مراسم بهره برداری از طرحهای خودکفایی و اشتغال زایی کمیته امداد دشت آزادگان گفت: این طرح ها برای خودکفایی و ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای خانواده های نیازمند و تحت پوشش امداد و خارج کردن افراد زیر پوشش با توانمندسازی همراه با تامین عزت، کرامت خانواده ها و رسیدن به استقلال اقتصادی است و از مهم ترین اهداف اجرای این طرح ها در شهرستان خود اشتغالی است. این طرح ها با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و سیصد میلیون ریال و در قالب وام اعتبار امدادی و بانک که شامل سه تراکتور و ماشین باری است اختصاص یافته است.