استاندار خوزستان گفت: نقاط حادثه خیز جاده های استان اولویت بندی شده و تعدادی نقاط در نظر گرفته شده که بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال اعتبار لازم دارند.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، غلامرضا شریعتی در کمیسیون ایمنی راه های استان افزود: نقاط حادثه خیز جاده های استان اولویت بندی شده و تعدادی نقاط در نظر گرفته شده که بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال اعتبار لازم دارند. وی گفت: یکی دیگر از برنامه های استان در بحثراه، کاهش بار ترافیک ورودی سربندر است که در گذشته تصمیم هایی گرفته شد اما عملی نشد. استاندار خوزستان اظهار کرد: هفته جاری وزیر راه شهرسازی به استان سفر می کند که قول همکاری در این طرح را از وی خواهیم گرفت. شریعتی عنوان کرد: برای حل مشکل ترافیک در این نقطه پل روگذر احداثمی شود که باعثکاهش تصادف می شود. وی گفت: این طرح با همکاری دستگاه هایی همچون اداره کل بنادر و دریانوردی، حمل و نقل و پایانه ها، راه آهن و راه و شهر سازی عملیاتی می شود. در این ادامه نشست رئیس اورژانس خوزستان گفت: جاده های خوزستان ۳۴ پایگاه امدادی کمبود دارند. شهیار میرخشتی گفت: پارسال ۸۵ پایگاه امداد جاده ای در استان وجود داشت که شش پایگاه اضافه شد و هم اکنون به ۹۱ پایگاه رسیده است. وی گفت: هرچند تعداد کشته شدگان در تصادف های جاده ای کاهش یافته است اما برای رسیدگی به تلفات جاده ای در استان با آمار بالای تردد نیاز به پایگاه بیشتری است.