با حکم مدیرکل میراثفرهنگی و صنایع گردشگری خوزستان، «حجت آریایی» به عنوان سرپرست جدید اداره میراثفرهنگی دزفول معرفی و حکم وی قرائت شد.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، در آیینی که در فرمانداری دزفول برگزار شد، با حکم مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع گردشگری خوزستان از زحمات «یعقوب زلقی» سرپرست سابق اداره میراث و فرهنگی دزفول تقدیر شد و «حجت آریایی» به عنوان سرپرست جدید این اداره معرفی و حکم وی قرائت شد. زلقی از اواخر اردیبهشت ماه سال ۹۴ بعنوان سرپرست اداره میراث فرهنگی و صنایع گردشگری دزفول معرفی شده بود.