آیین واگذاری تاکسی های پلاک اروندی به مناسبت هفته دولت در شهرستان آبادان اجرایی شد.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، آیین واگذاری تاکسی های پلاک اروندی به مناسبت هفته دولت در شهرستان آبادان اجرایی شد. در این آیین ۱۲ دستگاه خودرو پلاک اروندی با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال به ناوگان تاکسیرانی درون شهری آبادان افزوده شد. با توجه به وضعیت نامناسب ناوگان حمل و نقل درون شهری شهرهای آبادان و خرمشهر، طرح نوسازی تاکسی های محدوده تاکسی های پلاک اروندی در دستور کار قرار گرفت و تفاهمنامه ای با اتحادیه تاکسیرانی آبادان و خرمشهر، بانک های عامل و یک شرکت سرمایه گذار خارجی و ایرانی امضاء شد.