رئیس کمیته همکاری های حوزه و آموزش و پرورش خوزستان گفت: روحانیت باید همگام با فرهنگیان در حوزه آموزش وپرورش نقش آفرینی کنند.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، آیت الله حیدری در جلسه کمیته همکاری های حوزه آموزش و پرورش خوزستان گفت: روحانیت باید همگام با فرهنگیان در حوزه آموزش و پرورش نقش آفرینی کنند و در جلسه ای مشترک با حضور ائمه جمعه و روسای حوزه های استان و مدیران آموزش و پرورش نواحی و مناطق در مورد همکاری ها و تعاملات فرهنگی، بحثو تبادل نظر کنند. وی افزود: یکی از مهمترین مباحثامروز جامعه ما فضای مجازی است که باید با برنامه ریزی محتوای قابل پذیرش در این فضاها ارائه شود و هرچه در این زمینه کار شود باز هم کافی نیست. محمد تقی زاده، مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان نیز در این جلسه گفت: دوره های ضمن خدمت مرزبانی از مکتب اهل بیت برای افزایش آگاهی و شناخت مربیان پرورشی و مدیران از اهل و همچنین شناخت فرقه طراحی و اجرا می شود. وی افزود: رویکرد اساسی انقلاب اسلامی، تحقق باور های دینی و اعتقادی است و باید در مورد علل گرایش به برخی فرقه ها تحقیق و بررسی شود به جای برخورد با موضوع ابتدا باید علل و ریشه های آن و کانون های آسیب پذیر مورد توجه و کنکاش قرار گیرد.

گفتنی است، در این جلسه در مورد اجرای پروژه مهر و آخرین وضعیت مدارس امین و همچنین برگزاری دوره ضمن خدمت مرزبانی از مکتب اهل بیت بحثو تبادل نظر شد.