رطوبت هوا برای دومین روز متوالی شهرهای آبادان و خرمشهر را فراگرفت.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، رییس اداره هواشناسی آبادان گفت: بیشترین میزان رطوبت در شهرستانهای آبادان و خرمشهر هفتاد و یک درصد و کمترین رطوبت در این منطقه دوازده درصد بوده است. ابراهیمیان با بیان اینکه پدیده شرجی تا آخر هفته به صورت متناوب ادامه دارد افزود: هم اکنون دمای هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر سی و یک درجه سانتیگراد گزارش شده که نسبت به روز گذشته دو درجه کاهش داشته است. وی گفت: با توجه به جنوبی شدن جریانات هوا، تقویت زبانه کم فشار زمین و انتقال رطوبت از خلیج فارس به آبادان و خرمشهر باعث شرجی شدن هوا در این منطقه شده است.