رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خرمشهر گفت: آموزش های مهارتی تقاضا محور براساس نیاز به صنایع ارائه می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خرمشهر گفت: آموزش های مهارتی تقاضا محور براساس نیاز به صنایع ارائه می شود. حسین فرحانی با بیان اینکه این علاقه مندی از سوی واحدها و دستگاه های مختلف برای آموزش تقاضا محور وجود دارد، به برگزاری جلسات مختلف در این خصوص اشاره کرد و گفت: جلسه ای با مدیر آموزش نیروگاه سیکل ترکیبی برق شهرستان خرمشهر در مرکز فنی حرفه ای شهرستان برگزار و این شرکت خواستار برگزاری دوره های مرتبط با کار نیروگاه برای ارتقاء شاغلان در این نیروگاه شد. فرحانی اظهار کرد: ظرفیت های بسیارخوبی در مرکز آموزش فنی حرفه ای خرمشهر برای برگزاری دوره های HSE ،مدیریت رشته های فنی و برق مرتبط از طریق انعقاد تفاهمنامه وجودارد. وی عنوان کرد: امکانات وتجهیزات موجود در مرکز جوابگوی تمامی رشته های موردنظر نیروگاه سیکل ترکیبی برق شهرستان خرمشهر است. فرحانی گفت: فنی و حرفه ای با استقبال از این طرح خواستار انعقاد تفاهم نامه ای برای اجرای رشته های مورد نظر نیروگاه شد.