مدیر جهاد کشاورزی حمیدیه گفت: ۵۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان حمیدیه با روش خشکه کاری برنج کاری شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، مدیر جهاد کشاورزی حمیدیه گفت: ۵۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان با این روش برنج کاری شده است. محمد امین شاخی افزود: عنبرپایه کوتاه معروف به عنبرنجفی و آملی سه که از مرغوبیت خوبی برخوردار است با روش خشکه کاری در این شهرستان کشت شدند. وی اظهار داشت: حفظ بقایا و رطوبت خاک، کاهش بیش از ۵۰ درصد زمان اجرای عملیات، مصرف سوخت و انرژی، هزینه ها، کاهش تعداد تردد ماشین در مزرعه و کاهش مصرف انرژی از جمله ویژگی های روش خشکه کاری است. عنبربو و چمپا دو گونه مهم برنج تولیدی خوزستان است.