طی حکمی «عبدالله آلبوخنفر» به عنوان رئیس جدید اداره میراثفرهنگی شهرستان شادگان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، طی حکمی از سوی مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری خوزستان ضمن معرفی «عبدالله آلبوخنفر» به عنوان رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان شادگان، از فعالیت های «ناظم ثبوتی» رئیس سابق این اداره قدردانی کرد.