مدیرکل فنی و حرفه‌ای خوزستان گفت: اگر صنایع به دنبال توسعه هستند و افقی برای خود در نظر گرفته‌اند، باید یک بخش عمده از برنامه‌ریزی‌های خود را بر توسعه منابع انسانی متمرکز کنند که تحقق این امر بدون تعامل با فنی و حرفه‌ای امکان‌پذیر نیست.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، مدیرکل فنی و حرفه‌ای خوزستان با بیان اینکه اجرای برنامه‌های آموزشی در صنایع برای توسعه منابع انسانی و یا توسعه منابع بهره‌برداری‌ کننده یا استفاده‌ کننده از خدمات آن‌ها یک اصل است، گفت: اگر صنایع به دنبال توسعه هستند و افقی را برای خود در نظر گرفته‌اند، باید یک بخش عمده از برنامه‌ریزی‌های خود را بر توسعه منابع انسانی متمرکز کنند که تحقق این امر بدون تعامل با فنی و حرفه‌ای امکان‌پذیر نیست. عبدالنبی سواعدی با اشاره به اهمیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در ایجاد اشتغال، حمایت از تولید داخلی، افزایش سطح مهارت شاغلین، حفظ شغل، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید اظهار کرد: در رأس هرم توسعه، توسعه منابع انسانی قرار دارد و به عبارت دیگر تنها با توسعه منابع انسانی می‌توان توسعه را محقق کرد. وی افزود: اگر صنایع به دنبال توسعه خود هستند باید یک بخش عمده از برنامه‌ریزی‌های خود را بر توسعه منابع انسانی قرار دهند زیرا تنها با توسعه ماشین‌آلات، ساخت‌وساز و توسعه کمّی بدون توجه به ارتقاء سطح مهارت نیروی انسانی، دستیابی به توسعه امکان‌پذیر نیست. مدیرکل فنی و حرفه‌ای خوزستان با تأکید بر لزوم یک تعامل دوجانبه میان فنی و حرفه‌ای و صنایع برای توسعه منابع انسانی، تصریح کرد: در سازمان فنی و حرفه‌ای سازوکارهای مختلفی برای این موضوع دیده شده است.