اهواز - مدیر عامل شرکت گاز استان خوزستان از اختصاص ۳۸میلیارد ریال اعتبار در پروژه گاز رسانی به هشت روستا و یک شهرک صنعتی در شهرستان بهبهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، حسینی نژاد اظهار داشت: به منظور ارائه خدمات و تسهیلات بیشتر و همچنین گازرسانی به نقاط محروم، عملیات گاز رسانی مسیر بهبهان به گچساران در حال انجام  می باشد که در این پروژه تعداد هشت روستا و یک شهرک صنعتی از وجود گاز طبیعی بهره مند می گردند. مدیرعامل شرکت گاز استان خوزستان با اشاره به مشخصات پروژه یاد شده اظهار داشت: این پروژه در قالب چهل کیلومتر شبکه گذاری و نصب ۴۰۰ عدد انشعاب ۵۰۰ خانوار روستایی تابعه شهرستان بهبهان از وجود گاز طبیعی برخوردار می شوند. وی مبلغ کل پروژه را افزون بر ۳۸میلیارد ریال برآورد کرد.