مدیر روابط عمومی شرکت پتروشیمی بندر امام گفت: حادثه آتش سوزی پتروشیمی کیمیا آسیب جانی در پی نداشته و خسارت مالی آن محدود است.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، شاپور یاوری گفت: حادثه آتش سوزی پتروشیمی کیمیا آسیب جانی در پی نداشته و خسارت مالی آن محدود است. وی اظهار داشت: حضور به موقع گروه آتش نشانی منطقه ویژه بندر امام و همچنین شرکت های پتروشیمی در این منطقه سبب شد این آتش به صورت کامل خاموش شود. طی دو ماه گذشته این سومین حادثه ای است که در واحدهای پتروشیمی ماهشهر رخ می دهد. اولین حادثه مربوط به واحد پتروشیمی سینای ماهشهر بود که ۱۷ تیرماه گذشته به دلیل آتش سوزی در این واحد ۶۰ میلیون یورو خسارت برجای گذاشت. دومین حادثه نیز دو هفته پیش در یکی دیگر از واحدهای پتروشیمی ماهشهر رخ داد که طی آن انبار لاستیک مصنوعی در این واحد به طور کامل در آتش سوخت و ۱۷۰ میلیارد ریال خسارت بر جای گذاشت . منطقه آزاد اقتصادی پتروشیمی ماهشهر بزرگترین سایت پتروشیمی خاورمیانه است. ,