چهار نفر از کارمندان و یک نفر از قضات دادگستری استان خوزستان به عنوان نمونه کشوری معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، با ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۴ کارکنان قضایی و اداری دادگستری‌های سراسر کشور، چهار نفر از کارمندان و یک نفر از قضات دادگستری استان خوزستان به عنوان نمونه کشوری معرفی شدند و از آنان تقدیر شد. بر اساس این گزارش، حمید مرانی‌پور به عنوان قاضی و سید سعید موسوی، احمد کاظمی‌نیا، علی‌اصغر زمان‌پور و فاطمه علی‌جانلو به عنوان کارمندان نمونه دادگستری استان خوزستان انتخاب شدند. .