استاندار خوزستان گفت: اراضی تخصیص داده شده برای ساخت بیمارستان ۲۰۰۰ تختخوابی اهواز، لوله‌های نفت عبور می‌کند و باید فورا کمیته‌ای سه نفره در خصوص تصمیم‌گیری برای وضعیت جایگزینی پلاک این اراضی تشکیل شود.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، غلامرضا شریعتی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گفت: ظاهراً از زیر اراضی تخصیص داده شده برای ساخت بیمارستان ۲۰۰۰ تختخوابی اهواز، لوله‌های نفت عبور می‌کند و باید فورا کمیته‌ای سه نفره متشکل از معاون عمرانی استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مدیرکل راه و شهرسازی در خصوص تصمیم‌گیری برای وضعیت جایگزینی پلاک این اراضی، تشکیل شود. گفتنی است، دکتر ایدنی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز در نشست مشترک با بخش خصوصی کشور ایتالیا در خصوص سرمایه گذاری احداث طرح بیمارستان دو هزار تختخوابی اهواز گفت: مسوولیت های دانشگاه در برنامه مشترک زمان بندی شامل تامین زمین مناسب برای احداث بیمارستان، مجوزهای ۶ گانه از سوی سازمان های مسوول استانی و انجام مطالعات ژئوتکنیک انجام شده است.