جلسه کمیسیون سلامت و امور اجتماعی اتاق بازرگانی اهواز به منظور هماهنگی میان شرکت های خدمات مسافرت هوایی و پزشکی فعال در حوزه گردشگری سلامت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، سید کریم حسینی گفت: امیدواریم با برگزاری این جلسات و با همفکری بیشتر بتوانیم سریع تر به اقدام و عمل برسیم و دغدغه های موجود در این حوزه را برطرف کنیم. وی ادامه داد: اتاق بازرگانی وظیفه تسهیل کننده و بستر ساز مبادلات تجاری در حوزه های مختلف صنعت، معدن و... رادارد. اتاق بازرگانی اهواز علاوه بر ۱۰ کمیسیون خود، کمیسیون سلامت و امور اجتماعی را راه اندازی کرد تا در کنار بستر مهیا شده این کمیسیون هم به فعالیت خود بپردازد. حسینی با توجه به شرایط استان خوزستان و همجواری با کشور عراق اضافه کرد: این شرایط بستر مناسبی برای مبادلات تجاری و گردشگری سلامت در استان ایجاد کرده است. در ادامه معاون گردشگری و میراث فرهنگی استان خوزستان گفت: شروع فعالیت گردشگری سلامت در استان خوزستان از تشکیل شورای راهبردی سلامت در دوسال گذشته بر اساس توافقنامه و تفاهمنامه وزارتخانه بهداشت و امورخارجه و دو سازمان نظام مهندسی و میراث فرهنگی به منظور سیاست گذاری و تصویب یک سری قوانین که تامین کننده رسالت چهار سازمان و اولویت اول سامان دهی گردشگری سلامت در بازارهای هدف کل کشور تشکیل شده است. محمد علی خلیلی ادامه داد: در گردشگری سلامت دولت وظیفه برنامه ریزی، کنترل و حمایت را دارد و بخش خصوصی نقش اجرا را ایفا می کند و در این حوزه دفاتر خدمات مسافرتی و شرکت های خدمات پزشکی وظیفه همراهی این بیماران را دارند. در ادامه جلسه اعضا کمیسیون به ارائه پیشنهادات و نظرات خود برای بهبود عملکرد این حوزه ارائه دادند.