نایب رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران اظهار داشت سیاست دولت در دراز مدت کاهش تعرفه گمرکی خودروهای وارداتی است

فرید شکر خدایی در گفت وگو با علی جواهرچی خبرنگار خبرگزاری موج با بیان این مطلب عنوان کرد:سیاست بلند مدت دولت تک نرخی کردن ارز وکاهش تعرفه گمرکی خودروهای وارداتی است که در نهایت باعث رقابت خودروسازان داخلی شده وبه افزایش کیفیت خودروهای داخلی نیز می انجامد. وی ادامه داد:با توجه به اینکه نرخ بهره بانکی کاهش یافته احتمال افزایش قیمت در بخش خودرو را داریم و سیاست تک نرخی کردن ارز در کوتاه مدت منجر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی می شود چرا که نرخ دلار مبادله ای افزایش پیدا می کند. شکر خدایی خاطر نشان کرد: همکاری شرکت های خودروساز داخلی با شرکت های خودروساز خارجی سبب خواهد شد تا در ۲ سال آینده کیفیت خودروهای داخلی و قطعات یدکی خودروها بهبود یابد.