نرخ خودروهای وارداتی در ۲ کشور ایران وهند طی تحلیلی از سایت کاست لوینیگ مقایسه شد که خودروهای وارداتی در ایران به طور محسوسی نرخ بالاتری دارند.

خبرگزاری موج-گروه اقتصادی-علی جواهرچی:نرخ خودروهای وارداتی در هند حدود ۶۳ درصد کمتر از ایران آب میخورد واین موضوع برای صنعت خودروسازی داخلی کشور نیز یک اسیب جدی است چرا که در صورت ارزانتر بودن نرخ خودروهای وارداتی شاید خدمات وکیفیت خودروهای داخلی مورد رقابت قرار میگرفت واکنون پیشرفت قابل توجهی را در این صنعت داشتیم. بر اساس این گزارش:بهتر است در نرخ تعرفه خودروهای وارداتی کمی تجدید نظر شود یا دست کم نرخ خودروهای داخلی با کیفیت این خودروها همگونی داشته باشد ورضایت متقاضیان را نیز در نظر بگیریم این گزارش حاکیست: نرخ قیمت قطعات یدکی در هند نیز به مراتب ارزانتر از این نرخ در ایران میباشد وبا وجود ارزانتر بودن نرخ خودروهای وارداتی در هند صنعت خودروسازی داخلی آن کشور فلج نشده وپیشرفت قابل توجهی نیز دارد.