کامران صداقت کارشناس اقتصادی اظهار داشت با توجه به این که سقوط یورو و پوند ناشی از مسایل روانی است مردم نباید انتظار کاهش قیمت خودروهای وارداتی را داشته باشند.

کامران صداقت در گفت وگو با علی جواهرچی خبرنگار خبرگزاری موج با بیان این مطلب عنوان کرد:زمانیکه کاهش ارزش پول هر کشوری ناشی از موضوعات واقعی نباشد وموضوع روانی باشد نمی توان انتظار کاهش قیمت خودروهای وارداتی یا هر کالای دیگری را داشت. وی ادامه داد:سقوط پوند سیاسی است و بر قیمت خودروهای وارداتی اثر محسوسی را در بازار داخل شاهد نخواهیم بود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد:قیمت خودروهای وارداتی ثابت خواهد ماند و با توجه به اینکه خودروهای داخلی کیفیت لازم را با خودروهای خارجی ندارند انتظار کاهش قیمت فقط منوط به تداوم سقوط یورو و پوند است. صداقت خاطرنشان کرد:نرخ تعرفه گمرکی واردات خودرو مهمترین عامل تعیین کننده قیمت این گونه خودروها است.