مدیر استان های اتاق بازاریابی ایران عدم توجه جدی صاحبان صنایع استانی به امور بازاریابی را از مهمترین مشکلات و نابسامانی تولیدکنندگان عنوان کرد.

دکتر محمد کاظم توحیدی در گفتگو با علی جواهرچی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با بیان اینکه علی رقم ادعاهای بسیار در حوزه بازاریابی متاسفانه هنوز صاحبان صنایع در استان ها از این امر مهم بی بهره مانده اند افزود: یکی از مشکلات و نابسامانی تولید کنندگان استانی عدم توجه به مقوله صنعت بازاریابی است. وی اظهار داشت: متأسفانه تمامی استان های کشور از نبود علم بازاریابی حرفه ای رنج می برند. دانشگاه ها نیز به این مهم توجه و رویکرد جدی آموزشی نداشته اند و اتاق بازاریابی ایران مصمم است با راهبردهای موثر در امور مشتری مداری و بازاریابی فیزیکی و الکترونیکی آموزش را در اولویت برنامه های خود قرار داده و بازاریابان را با مهارت های علوم روز بازاریابی آشنا کند. کاظم توحیدی خاطر نشان کرد: اتاق بازاریابی در تمامی استان ها فعال است وبازاریابی را به صورت علمی ومدرن دنیای امروز در کشور به گونه ای انجام میدهد که تمامی اعضای این اتاق راضی باشند. گفتنی است:حمید بروغنی موسس اتاق بازاریابی ایران بر این باور است که اقتصاد کشور با اتاق بازاریابی ایران پویاتر و دارای رشد بیشتری خواهد شد.