درحالیکه خبرگزاریهای بین المللی گزارش دادند که بهای جهانی لاستیک وروغن موتور خودرو طی ۲۰ ماه گذشته به دلیل سقوط قیمت نفت بیش از ۵۰ درصد افت داشتند، سخنگوی صنعت تایر کشور میگوید نمیتوانیم به اندازه جهانی کاهش داشته باشیم

خبرگزاری موج،گروه اقتصادی/علی جواهرچی: بهای جهانی تایر  وروغن موتوربه طور متوسط پس از سقوط بهای نفت از ۱۵۰ دلار به حدود ۳۰دلاردر چندی پیش به طور چشمگیری از ۵۰ الی ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده است. بیشترین میزان کاهش را در قیمت روغن موتور که یکی از فراورده های نفتی است را میتوان در سطح جهانی دید. بر اساس این گزارش:با توجه به ارزانی قیمت روغن موتور وتایر خودرو در سطح جهانی استهلاک خودرو نیز کاهش یافته ومی بینیم تقاضای قطعات یدکی خودرو نیز کاهش اساسی یافته که نتیجه آن ارزانی بهای قطعات یدکی خودرو نیز است. این گزارش حاکیست :بهای تایر سایلون، کوموهو، تایرهای فرانسوی وبویژه تایرهای چینی کاهش شدیدی پیدا کرده است. در همین زمینه نظر مصطفی تنها، عضو کمیته اجرایی وسخنگوی صنعت تایر ایران را جویا شدیم که وی به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج گفت: بهای تایر ایرانی نیز ۲۰ الی ۲۵ درصد کاهش یافته وبهای جانی نفت تنها عامل اثرگذار درقیمت لاستیک نیست وی ادامه داد:این ملاک درستی نیست که به اندازه جهانی کاهش قیمت داشته باشیم بلکه باید از نرخ دلار،نرخ دستمزد ونرخ هزینه های دیگر را نیز در نظر بگیریم ولاستیک خودرو تنها از نفت تشکیل نشده وسیم واکسید روی نیز در لاستیک خودرو نقش دارند او اضافه کرد:تایرهای چینی بیش از اندازه ارزان هستند وحتی در کشور آمریکا واروپا برای جلوگیری از ورشکستگی صنعت تایر تعرفه هایی وضع کردند وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم به اندازه قیمت های جهانی کاهش داشته باشیم صنعت تایرسازی کشور ورشکسته می شود