در جلسه امشب هیأت دولت محمدرضا صالحی به عنوان هشتمین استاندار خراسان شمالی انتخاب شد.

در جلسه امشب هیأت دولت، محمدرضا صالحی به عنوان هشتمین استاندار خراسان شمالی انتخاب شد و جایگزین سیدعلی‌اکبر پرویزی که هفت دوره بر مسند استانداری خراسان شمالی تکیه زده بود، شد.

بر اساس این گزارش؛ پرویزی از اواخر شهریور ۱۳۹۲ تاکنون سکاندار استانداری خراسان شمالی را به مدت ۳۴ ماه عهده‌دار بود.

صالحی استاندار جدید خراسان شمالی سوابقی همچون مشاور نهاد ریاست جمهوری و سرپرستی استانداری‌های مازندران، بوشهر و همچنین معاونت‌های سیاسی استانداری‌های مذکور را عهده‌دار بوده است.