با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی، واحد فراوری گیاهان دارویی با ظرفیت تولید ۳۰۰تن عرقیات گیاهی، ۲۱۰تن عصاره گیاهی، و ۳ تن اسانس در شهرستان جاجرم استان خراسان شمالی به بهره برداری رسید.

به گزارشخبرگزاری موج، تسهیلات این طرح به مبلغ ۸۳۰۰ میلیون ریال شامل ۷۵۰۰میلیون ریال سرمایه ثابت و ۸۰۰ میلیون ریال سرمایه در گردش از محل اعتبارات یارانه دار صنایع تبدیلی سال ۱۳۹۰ تامین شد.

این گزارش می افزاید: با راه اندازی این طرح، زمینه اشتغال ۱۵ نفر به طور مستقیم فراهم شد.