مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون مترمکعب گاز تحویل نیروگاه‌های خراسان رضوی شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، حبیب الله صادقی با اشاره به مجموع مصرف ۸۹۱ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در تیرماه امسال اظهار کرد: از این مقدار، ۵۲۱ میلیون مترمکعب تحویل بخش نیروگاهی شده است. وی میانگین مصرف روزانه گاز تیرماه پنج نیروگاه بزرگ تولید برق در خراسان رضوی را حدود ۱۷ میلیون مترمکعب عنوان کرد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳٫۵درصد افزایش داشته است. مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با اشاره به سهم ۵۸ درصدی بخش نیروگاهی از مصرف گاز استان در تیرماه امسال، اضافه کرد: در همین مدت نیروگاه فردوسی با مصرف ۱۳۸ میلیون مترمکعب گاز طبیعی، بیشترین آمار مصرف را در بین سایر نیروگاه های استان به خود اختصاص داده است. به گفته صادقی، از ابتدای سالجاری تاکنون یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون مترمکعب گاز تحویل نیروگاه‌های خراسان رضوی شده است.