وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در نیشابور سه پروژه عمرانی را افتتاح کرد و از سه پروژه در حال ساخت بازدید به عمل آورد.

به گزارش خبرگزاری موج، عصر امروز با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بخش جدید زایمان و اورژانس مامایی بیمارستان حکیم، ساختمان اورژانس بیمارستان ۲۲ بهمن و مجتمع بهداشتی و درمانی داوودی زیر نظر دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی نیشابور افتتاح شد.

سید حسن قاضی‌زاده هاشمی ابتدا با حضور در بیمارستان حکیم نیشابور بخش زایمان و اورژانس مامایی این مرکز درمانی را افتتاح کرد.

این مرکز با بودجه ۳۲ میلیارد ریالی با مساحت هزار و ۴۰۰ مترمربع در ۱۴ اتاق تخصصی ساخته‌شده است.

وجود ۱۴ اتاق تخصصی که شامل یک اتاق زایمان در آب و سه تخت اختصاصی با امکان حضور همسر مادر باردار در حین زایمان از ویژگی‌های این مرکز است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس‌ از آن از کلینیک‌های تخصصی در حال ساخت دانشکده علوم پزشکی نیشابور بازدید کرد.

دو درمانگاه تخصصی نیشابور هرکدام در مساحت ۷۰۰ مترمربع و با بودجه ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در حال ساخت است.

سومین بازدید امروز وزیر بهداشت از نیشابور به سومین بیمارستان دولتی نیشابور اختصاص یافت که تاکنون هفت درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

قاضی‌زاده هاشمی همچنین با حضور در دانشکده علوم پزشکی نیشابور از روند ساخت پردیس دانشگاهی این دانشکده بازدید به عمل آورد.

افتتاح مجتمع بهداشتی و درمانی خیر ساز داوودی و اورژانس بیمارستان ۲۲ بهمن نیشابور ادامه برنامه‌های وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود.

اورژانس بیمارستان ۲۲ بهمن با مساحت هزار و ۸۰۰ مترمربع با بودجه ۳۸ میلیارد ریال و همچنین مجتمع بهداشتی و درمانی خیر ساز داوودی با مساحت ۸۷۰ مترمربع با ۱۳ میلیارد ریال از امروز به مراکز خدمات‌رسانی سطح شهرستان نیشابور اضافه شد.

قاضی‌زاده هاشمی همچنین در ادامه حضور در بیمارستان ۲۲ بهمن ضمن بازدید از بخش آنژیوگرافی این بیمارستان که با بودجه ۴۲ میلیارد ریال در مساحتی بالغ‌بر ۶۰۰ متر مربع در حال تجهیز است بازدید کرد و همچنین کلنگ فاز ۲ اورژانس این بیمارستان را به زمین زد.

حضور در جلسه مسؤولین شهرستان و همچنین مصاحبه مطبوعاتی دیگر برنامه‌های وزیر در ادامه سفر به شهر تاریخی و فرهنگی نیشابور است.