مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی گفت: ۷۰ درصد بنزین عرضه شده در مشهد از نوع بنزین یورو چهار است.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، محمد مهدی قرایی افزود: سال گذشته به طور متوسط روزانه در خراسان رضوی ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر بنزین اعم از معمولی، سوپر و یورو چهار عرضه شده است.

وی گفت: پارسال در مجموع ۲۹۱ میلیون و ۶۹۷ هزار لیتر بنزین یورو چهار در مشهد توزیع شد که معادل ۵۰ درصد بنزین مصرفی در این کلانشهر بوده است. مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی افزود: علاوه بر بنزین پاک پارسال در مجموع ۱۹۴ میلیون و ۹۷۶ هزار لیتر نفت گاز یورو چهار نیز در مشهد عرضه و به طور متوسط روزانه ۵۳۴ هزار لیتر نفت گاز یورو چهار در این کلانشهر مصرف شد. قرایی گفت: توزیع بنزین یورو چهار در خراسان رضوی فقط در مشهد به منظور کاهش آلودگی های این شهر انجام می شود. وی خاطرنشان کرد: این اقدام از ۲۷ مهر ۱۳۹۳ آغاز شد و قرار بود در سال ۹۴ کل بنزین عرضه شده در مشهد استاندارد یورو چهار شود اما این امر تاکنون محق نشده است.