عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اگر امام حسن(ع) به جنگ معاویه می‌رفت و شکست می‌خورد دیگر هیچ اثری از اسلام ناب باقی نمی ماند و اسلام معاویه جایگزین می‌شد اما امام(ع) شکست نظامی را با انعقاد قراردادی به پیروزی سیاسی فرهنگی تبدیل کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، حسن رحیم ‌پور ازغدی در سلسله جلسات  بازخوانی سیره امام حسن مجتبی (ع) اظهار داشت: امام حسن (ع) از جهات مختلف دارای شخصیت منحصر به فردی در جهان اسلام است به گونه ای که هیچ یک از ائمه آن را نداشته است. وی موضوع صلح امام حسن (ع) را یکی از پیچیده ترین اتفاقات تاریخ اسلام دانست و تصریح کرد: این موضوع در سرنوشت امروزحکومت اسلام نیز تاثیر داشته است اما هنوز کسی به درستی این تصمیم گیری فوق العاده تاریخی امام را نشناخته است زیرا از اعماق و سیاست پیچیده این موضوع اطلاع ندارند. رحیم پور ازغدی بیان کرد: تعبیر نرمش قهرمانانه برای صلح تاریخی امام تعبیری بسیار زیباست درعین حال کنار هم قرار دادن نرمش و قهرمانی همچنین تفاوت نرمش قهرمانانه با سازش ستم پذیرانه موضوعی کاملا پیچیده است. وی افزود: موضوع صلح امام حسن(ع) با نماد های مختلفی در ذهن افراد خطور می کند. میان جنگ و صلح، انقلاب و مدارا تفاوت تاکتیک مبارزاتی، استراتژی و مکتبی خاصی وجود دارد. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد نسبت  یک نظام و نهضت اظهار داشت: نهضت مقدمه نظام است اما متوقف بر نظام نیست؛ نهضت صورت می گیرد تا نظام اجتماعی  مطلوبی ساخته شود که دارای یک بعد نظام سیاسی حکومتی نیز می باشد اما اگر نظامی ساخته نشد یا از دست رفت باید نهضت ادامه یابد. رحیم پور ازغدی  ادامه داد: این صلح یکی از پروژه های بزرگ دینی است که توسط امام حسن بن علی (ع) مدیریت شد و نه تنها تشیع و اسلام بلکه توحید از گردنه خطرناکی که مرگ آن صد در صد بود عبور داده شد البته با از دست دادن حکومت و ادامه نهضت. وی برخورد گزینشی بدون استناد، عقلانیت و متعصبانه با تاریخ را غلط دانست و گفت: چنین برخوردی نه تنها با تاریخ بلکه با منابع هر مکتبی امری غلط است. استفاده ابزاری و گزینشی از هر متنی بر خلاف قواعد متن شناسی، منطق فهم، اخلاق تفسیر، متن دینی و غیر دینی، اسلامی و غیر اسلامی است. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی  افزود:گزینش امری لابدی است  که بر اساس یک طبقه بندی و تقسیم استدلالی صورت می گیرد و برخورد گزینشی امری غیر منصفانه، غیر اخلاقی و تحمیل خود بر متن بشمار می رود اما گزینش اگر با ملاک های درستی صورت بگیرد مطلوب است. رحیم پور ازغدی  خاطرنشان کرد: صلح امام حسن(ع) از پیچیده ترین موضوعات جهان است که تا به امروز بر زندگی بشر تاثیر گذاشته است این در حالی است که تاکنون کسی  از اعماق و ابعاد این سیاست پیچیده تاریخی بدرستی شناخت پیدا نکرده است. وی با بیان اینکه نقل بدون عقل سنت را زیر سوال می برد اظهار داشت: تاریخ را باید بر مبنای عقل مورد بررسی قرار داد. تاریخ  و قصه های  قر آن برای خوابیدن نیست، بلکه برای بیداری بشر است. یعنی انسانها درست در موقعیت موسی و بنی اسراییل قرار می گیرند در شرایطی قرار می گیرند که ابراهیم پیامبر قرار داشت. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی  تشریح کرد: اینکه گفته می شود قرآن خواندن ثواب دارد بدان معنی است که خواندن آن ما را به رشد می رساند و گرنه خداوند عاشق شنیدن صوت آیاتی که خودش نازل کرده نیست. بنابراین خداوند می داند چه آیاتی را نازل کرده است و نیازی به صوت ما هم ندارد باید توجه داشت که این آیات برای این آمده است که ما با خواندن آن به رشد و تعالی برسیم. رحیم پور ازغدی گفت: تاریخ گذشتگان را بخوانید وعبرت بگیرید از ظاهر قضایا به باطن عبور کنید این در حالی است که بدون عقل، رفتن به سراغ حوادث تاریخی نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. وی  بیان کرد: شخصیت امام حسن (ع) بی نظیر است به گونه ای که نام این امام معصوم تا قبل از خودش بر هیچ کس دیگری در تاریخ عرب گمارده نشده است و منحصر به خود امام بوده است در تاریخ عرب این نام ابداع پیامبر است. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی  با اشاره  به اینکه  ابعاد و خصوصیات شخصیتی پیامبر در امام حسن( ع) جلوه پیدا کرده است گفت: پیامبر اسلام فرموده اند امام حسن(ع)  نسخه دوم من است زیرا اخلاق، صحبت و شخصیت امام حسن (ع) شبیه من است بنابراین کسانی که در آینده متولد می شوند و مرا نمی بینند می توانند به امام حسن (ع) نگاه کنند زیرا او از لحاظ مختلف شبیه من است. رحیم پور ازغدی تصریح کرد: معاویه  دارای شخصیت نیرنگ بازی است که بزرگترین ضربات را بر پیکر تاریخ و سنت وارد کرده است؛ مسیر حدیث و جعل حدیث در تاریخ اسلام را مدیریت کرد. بخشی از اسلام را تغییر داد، اسلام سفیانی و بدلی را بجای اسلام ناب محمدی  برای مسلمانان قرار داد. وی افزود: امام حسن( ع) از نظر نظامی شکست خورده بود امام دارای سپاهی متلاشی بود و اگر جنگی صورت می گرفت بازنده اصلی امام حسن( ع) بود این جنگ به هر صورت با پیروزی مادی معاویه صورت می پذیرفت. در بین مردم نیز چنین نتیجه گیری می شد که امام حسن (ع) و معاویه در جنگ قدرت با یکدیگر درگیر شدند و حسن بن علی (ع)  در این نبرد شکست خورد. در عین حال حقانیت و مشروعیت امام نیز از دست می رفت همچنین مکتب اهل البیت (ع) در همین مقطع از بین می رفت. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: اگر امام حسن(ع)  به جنگ می رفت و شکست می خورد دیگر هیچ اثری از اسلام ناب باقی نمی ماند و اسلام معاویه جایگزین می شد. اما امام حسن ( ع) شکست قطعی نظامی را  با انعقاد قراردادی به پیروزی سیاسی فرهنگی تبدیل کرد. رحیم پور ازغدی افزود: امام حسن (ع) با معاویه قرار داد کرد که حکومت معاویه دینی نیست و نمی تواند نام خلافت رسوالله را بر حکومت خود بگذارد  بلکه حکومتی غیر دینی  و پادشاهی است. امام حسن (ع) در بخش دیگری، حق حکومت میراثی را از معاویه گرفت و گفت حق ندارد حکومت را در خانواده و بین فرزندانش میراثی کند.. همچنین باید معاویه به تمام خانواده های شهدا و کسانی که با او تاکنون جنگیده اند امتیاز بدهد و احترام بگذارد؛ اکثر این تعهدات را امام از معاویه گرفت و این کار امام بسیار بزرگ است. وی تاکید کرد: امام حسن(ع) قدرت غیر دینی را به معاویه واگذار کرد اما نهضت را برای ائمه حفظ کر؛ اسلام را نگه داشت تا در آینده بتوانند حکومت سازی کنند. رحیم پور ازغدی خاطر نشان کرد: یکی از دلایلی که عاشورا  بوجود آمد این بود که معاویه حکومتش را میراثی کرد و این امر بر خلاف قرار دادی بود که بین معاویه و امام حسن( ع) توافق شده بود. درواقع زمینه ساز عاشورا نیز پیمان نامه امام حسن(ع) است. وی با بیان اینکه خدا باوری و آگاهی دقیق نسبت به مرگ از ویژگی های شخصیتی امام حسن(ع) است ادامه داد: امام حسن(ع) ۲۵ مرتبه با پای پیاده به حج مشرف شدند در حالی که اسب و شتر وجود داشت ولی سوار آنها نمی شد. هرگاه از  مرگ و قیامت سخن به میان می آمد حسن بن علی(ع) اشک می ریخت و از حال می رفت. امام حسن(ع) دارای نفوذ و تاثیر گذاری بالایی است هر که او را می دید حتی نخواسته و ندانسته به امام احترام می گذاشت. هر کس با امام رفت و آمد داشت عاشق امام بود. بی اعتنا ترین فرد به ظواهر دنیا بود در حالی که دارای زیبا ترین چهره و شخصیت بود.