کارشناس مسوول کنترل و پیشگیری از ویروس اچ. آی. وی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: ۸۰ مرکز آزمایش سریع ویروس اچ. آی. وی در مناطق زیر پوشش این دانشگاه دایر است.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، علی حسین پور افزود: ۶۰ مرکز از این تعداد در مشهد و بقیه در دیگر شهرستان های خراسان رضوی فعال هستند.

وی خاطرنشان کرد: تعداد مبتلایان شناسایی شده به این ویروس در مناطق زیر پوشش این دانشگاه در خراسان رضوی طی دو سال اخیر دو برابر شده است.

به گفته وی افزایش شناسایی مبتلایان به ویروس اچ. آی. وی در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد به علت افزایش مراکز آزمایش سریع ویروس عامل بیماری ایدز و دسترسی متقاضیان به امکانات بوده است.

وی ادامه داد: پارسال ۸۰ فرد مبتلا به ویروس اچ. آی. وی در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد شناسایی شدند، در حالی که این میزان در سال ماقبل ۴۰ نفر بود.

حسین پور تعداد کل موارد شناسایی شده ویروس اچ. آی. وی را در خراسان رضوی از سال ۱۳۶۰ تاکنون ۷۰۰ نفر اعلام و بیان کرد: ۶۰۰ نفر از این تعداد مرد و ۱۰۰ نفر زن هستند.

وی ادامه داد: ۴۰۰ نفر از این تعداد تاکنون فوت کرده و یا به استان های خود برگشته اند، ۲۰۰ مبتلا به ویروس عامل بیماری ایدز پرونده فعال دارند و بقیه یا شناسایی نشده اند و یا به دلایلی مراجعه نمی کنند.