مدیر گردشگری و امور زائرین شهرداری مشهد گفت: شهروندان مشهدی در دهه کرامت به زائرین علی بن موسی الرضا به صورت افتخاری خدمت رسانی می کنند که سال گدشته ۷ هزار نفراز شهروندان خادم افتخاری شهر بهشت بودند.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، علی قناویز چی بیان کرد: همزمان با آغاز دهه کرامت برنامه های ویژه متعددی در نظر گرفته شده است که از جمله برنامه ها، خادمی برای زائرین امام رضا و خدمت رساندن شهروندان مشهدی به زائرین علی بن موسی الرضا است.

مدیر گردشگری و امور زائرین شهرداری مشهد تاکید کرد: در این راستا در سال گذشته ۷۰۰۰ نفر از شهروندان مشهدی به صورت داوطلبانه به زائر علی بن موسی الرضا ارائه خدمت کردند.

وی در پایان با اشاره به اینکه شهروندان مشهدی در دهه کرامت به زائرین خدمت رسانی می کنند، افزود: ارائه خدمات به زائرین با هدف ساماندهی آنان صورت می گیرد تا با کمترین بتوانند از خدمات استفاده کنند.