مادر شهید صیاد شیرازی به دلیل ایست قلبی در بیمارستان شمس الشموس(ع) ارتش بستری شده و هم اکنون در کما به سر می برد.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد علی رشیدیان در حاشیه عیادت از این بانوی مکرمه، بر لزوم بسیج امکانات پزشکی و کادر درمانی به منظور بهبود وضعیت جسمانی ایشان تاکید کرد. وی ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان به ویژه شهید صیاد شیرازی، نقش مادران در تربیت فرزندانی شاخص و تاثیر گذار در تاریخ را خاطر نشان کرد. شهربانو شجاع مادر شهید صیاد شیرازی به دلیل ایست قلبی در بیمارستان شمس الشموس(ع) ارتش بستری شده و هم اکنون در کما به سر می برد.