معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی از اجرای طرح آمارگیری از مصرف حامل‌های انرژی و ویژگی‌های محیط زیستی خانوارهای شهری همزمان با سراسر کشور در سطح استان خبر داد

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، مجید نعیمی گفت: طرح آمارگیری از مصرف حامل های انژی و ویژگی های محیط زیستی خانوارهای شهری همزمان با سراسرکشور از تاریخ دوم لغایت ۳۱ مرداد ماه سالجاری در مناطق شهری خراسان رضوی اجرا می گردد. معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی هدف از اجرای این طرح را برآورد مقدار مصرف حامل های انرژی و ویژگی های محیط زیستی خانوارهای شهری استان اعلام کرد و افزود: جامعه هدف در این طرح تمامی خانوارهای ساکن و گروهی در نقاط شهری استان هستند. نعیمی شیوه اجرای طرح آمارگیری مصرف حامل های انرژی و ویژگی های محیط زیستی خانوارهای شهری را روش نمونه گیری ذکر کرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: آمارگیری هریک از خانوارها با مراجعه مستقیم مامور آمارگیری به خانوار و تکمیل پرسشنامه از طریق مصاحبه حضوری انجام می شود. معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی اضافه کرد: در این آمارگیری اطلاعاتی در زمینه مقدار مصرف انرژی به تفکیک امکانات و تجهیزات خانوار، گرمایش، سرمایش، روشنایی و وسایل نقلیه و همچنین ویژگی های محیط زیستی شامل ویژگی و مقدار پسماند، پساب، آب، کود وآفت کش ها و… جمع آوری می شود. مجید نعیمی با اشاره به ماده ۷ قانون مرکز آمارایران تاکید کرد: آمار و اطلاعاتی که ضمن آمارگیری های مختلف از افراد و موسسات جمع آوری می شود، محرمانه خواهد بود و فقط در تهیه آمارهای کلی و عمومی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی در انتها اضافه کرد: استفاده، مطالبه و استناد به اطلاعات جمع آوری شده از افراد و موسسات به هیچ وجه در مراجع قضایی، اداری و مالیاتی و نظایر آن مجاز نخواهد بود.