رزمنده عراقی پس از درمان و بهبود کامل از بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد مرخص شد.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، علی احمدی پزشک معالجه این بیمار اظهار داشت: یک رزمنده عراقی که در عملیات فلوجه دچار سوختگی ۵۵ درصد و ترکش های متعدد شده بود پس از درمان در بخش سوختگی مرخص گردید.

وی خاطرنشان کرد: این بیمار که در شرایط بحرانی به این مرکز منتقل شده بود، با همکاری بی دریغ پزشکان و پرسنل ای سی یو و بخش سوختگی و پس از چندین نوبت عمل جراحی و خارج کردن ترکشهای متعدد و معالجه سوختگی ها از این بیمارستان ترخیص شد.

احمدی در خصوص روند درمان این رزمنده عراقی گفت: بروز مشکلاتی همچون خونریزی گوارشی و پان سیتوپنی روند درمان را پیچیده کرده بود که در نهایت با سعی و تلاش تمامی کارکنان، درمان وی با موفقیت به پایان رسید و بیمار به اغوش خانواده اش باز گشت.