مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی از آغاز اجرای طرح جایگزین مجازات حبس در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، سید کمال الدین حسینی با اعلام این خبر اظهار داشت: اجرای این طرح در راستای عملیاتی نمودن ماده ی ۷۹ فصل نهم مجازات های جایگزین، صورت می گیرد.

وی افزود: تا کنون با هماهنگی مقام قضایی ۱۵ دستگاه اجرایی، خدمات قابل واگذاری خود برای اجرای این طرح را ارائه کرده اند و پذیرنده ی منتخب شده اند. مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی گفت: این طرح با هدف کاهش بار مالی دولت، کم شدن ترافیک زندان، از بین بردن اثرات سوء حضور در زندان، تحکیم بنیان خانواده و حذف پیامدهای منفی برای خانوار های زندانی، صورت می گیرد. حسینی با تاکید بر این که این طرح قابل انعطاف است؛ تصریح کرد: ساعاتی را که افراد باید برای انجام خدمات جایگزین حبس برای دستگاه های متقاضی، انجام دهند متغیر می باشد. وی با اشاره به تغییر رویکرد دولت به سازمان های مردم نهاد از امدادی به توانمند سازی خاطر نشان کرد: طرح جایگزین مجازات حبس، با همکاری سازمان مردم نهاد تخصصی این حوزه و دستگاه قضایی اجرایی می شود.