یادواره شهید احمد نظیف «کوچکترین شهید شاخص کشور» در آینده ای نزدیک در شهرستان سبزوار برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، نشست بررسی، هماهنگی و برگزاری یادواره شهید احمد نظیف «شهید شاخص کشور» در شهرستان سبزوار برگزار شد. رضا دولت آبادی معاون فرهنگی بنیاد شهید وامور ایثارگران سبزوار در این نشست اظهار داشت: افتخار برگزاری این یادواره شهید شاخص در اسفند ماه سال جاری به آموزش و پرورش شهرستان سبزوار محول شده است. وی افزود: برگزاری یادواره های شهدای شاخص تنها در مراکز استان برگزار می شود که خوشبختانه با توجه به اینکه شهید احمد نظیف دانش آموزی سبزواری بوده، بر همین اساس این مهم به خطه شهید پرور سبزوار محول شده است. معاون فرهنگی بنیاد سبزوار گفت: برگزاری یادواره شاهدان قلم در دو بخش یادواره و همایش باعث شد تا این یادواره نیز در دو بخش همایشی و ارسال مقالات و بخش یادواره برگزار شود. وی زمان این یادواره را همزمان با گرامیداشت «روز شهدا» در اسفند ماه سال جاری عنوان کرد و افزود: استفاده از ظرفیت تمامی ادارات و نهادها در برگزاری این همایش کشوری یکی از انتظارات مسئولان برگزاری این یادواره است. دولت آبادی خاطرنشان کرد: در قسمت پژوهشی یادواره نیز همکاری نهادهای فرهنگی از جمله دانشگاه‌ها نیز می تواند بر غنای این یادواره و همایش شهید شاخص کشور بیافزاید. در ادامه این نشست احمد یزدی کارشناس مسئول امور شاهد و ایثارگر اداره آموزش و پرورش سبزوار نیز در سخنانی به روند برگزاری یادواره در دو بخش همایشی و یادواره اشاره کرد و گفت: طبق دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش این یادواره به صورت کشوری برگزار می شود. وی افزود: در بخش همایشی این یادواره، ارسال مقالات در ۱۰ بخش و ۶۰ محور برگزار می شود.