مدیر میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان تایباد گفت: فاز اول تعمیرات موزه مردم شناسی تایباد آغاز شده و در این مرحله نورپردازی و روشنایی و سیستم سرمایش و گرمایش موزه مورد بازنگری و تعمیرات اساسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، مجید حسینی با اعلام این خبر افزود: در برنامه ریزی صورت گرفته تلاش گردیده تعطیلی موزه برای انجام تعمیرات به حداقل کاهش یافته و در بازدید علاقه مندان اختلالی ایجاد نگردد. او اضافه کرد: مراحل بعدی تعمیرات و بازسازی شامل پاکسازی بافته ها شامل پوشاک و فرشها و همچنین قارچ زدایی و پاکسازی موزه از عوامل آسیب رسان بیولوژیکی بوده و در مراحل بعدی تغییر چیدمان و تغییر فرمت و طراحی مجدد غرفه ها خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: موزه مردم شناسی تایباد واقع در حمام قدیمی خیام در زیر بنای ۷۵۰ متر مربع شامل غرفه های تون بافی – فرت بافی – خانه سنتی – عطاری – آهنگری – کشاورزی و غرفه عشایر می باشد.