کشتی‌گیران خراسانی در رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی پیشکسوتان قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی یادواره مرحوم استاد سیدجواد رفوگر حضور یافتند.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی پیشکسوتان قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی یادواره مرحوم استاد سیدجواد رفوگر از امروز به مدت پنج روز در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود.

این مسابقات در اوزان ۵۸-۶۳ - ۶۹-۷۶ - ۸۵-۹۷ - ۱۳۰ کیلوگرم بدون ارفاق وزن برگزار خواهد شد که از استان خراسان رضوی ۵۴ نفر در رده های آزاد و فرنگی و در ۷ گروه به این مسابقات اعزام شده اند.

ناصر رحیم زاده و فضل ا… دهنوی به ترتیب مربی گری تیم های آزاد و فرنگی را به عهده دارند وسرپرستی تیم های کشتی استان نیز بر عهده سید حسن بامشکی است.

نفرات اول هر وزن در هر گروه سنی، مجوز شرکت در رقابت های قهرمانی پیشکسوتان جهان را کسب خواهند کرد.