استاندار خراسان رضوی گفت: با سازمان‌ها و مجامع مختلف مذاکره کرده‌ایم تا برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و هنری خود در سال ٢٠١٧ را در مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام برگزار کنند.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، با حضور استاندار خراسان رضوی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشست اعضای شورای سیاستگذاری پایتخت فرهنگی جهان اسلام برگزار شد. علی رضا رشیدیان در این نشست با اشاره به مجموعه اقدامات صورت گرفته برای برگزاری فعالیت های فرهنگی و هنری در مشهد مقدس برای سال ٢٠١٧ میلادی گفت: دستگاه های اجرایی و شهرداری مشهد اقدامات گسترده ای به همین منظور انجام داده اند. وی افزود: با سازمان ها و مجمع های مختلفی مذاکره کرده ایم تا برنامه ها و فعالیت های فرهنگی و هنری خود را در سال ٢٠١٧ در مشهد مقدس به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام برگزار کنند.علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفت: در برنامه های پیش بینی شده برای مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ٢٠١٧ میلادی لازم است از تمامی نهادها و سازمان ها و وزارتخانه ها بخواهیم تا در صورت امکان برنامه های فرهنگی هنری خود را در سال ٢٠١٧ در مشهد مقدس برگزار کنند.وی افزود: با برگزاری این برنامه ها در مشهد مقدس می توان به معرفی فرهنگ و هنر و صنایع دستی و میراثفرهنگی و هنری کشورمان به جهان اسلام پرداخت.وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گقت: باید به دعوت شخصیت ها و نخبگان فرهنگی و هنری برای حضور در مشهد مقدس به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ٢٠١٧ پرداخت و از این طریق نیز فرهنگ و هنر کشورمان را معرفی کنیم.جنتی ادامه داد: بسیاری از برنامه های بین المللی نهادها و سازمان های مختلف که جنبه فرهنگی و هنری نیز دارند را می توان در سال ٢٠١٧ در مشهد مقدس برگزار کرد.وی در پایان اقدامات، برنامه ها و فعالیت های صورت گرفته اعضای شورای سیاستگذاری و دیگر دست اندرکاران دبیرخانه «مشهد پایتخت فرهنگ جهان اسلام در سال ٢٠١٧» را کاری ارزشمند توصیف کرد و گفت: برای همه ما باعثافتخار است که در این زمینه قدم برداریم