رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی، نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه سال جاری در نقاط شهری استان را ۶٫۵ درصد اعلام کرد و افزود: این رقم در مقایسه با ماه قبل از آن ۰٫۶ درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، رضا جمشیدی اضافه کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه خراسان رضوی در این ماه ۴٫۱ درصد بوده که نسبت به ماه گذشته تغییری نیافته است. جمشیدی با بیان این که نرخ تورم کشوری دوازده ماهه منتهی به خرداد سال جاری ۹٫۵ درصد می باشد، افزود: این رقم در مقایسه با ماه قبل ۰/۷ درصد کاهش داشته است.به گفته جمشیدی، تورم نقطه به نقطه کشوردر خرداد به ۶٫۱ درصد رسید که در مقایسه با اردیبهشت ۰/۷ درصد کاهش یافته است.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی در ادامه تصریح کرد: تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ۹۵ در کشور در گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات ۷٫۵، پوشاک و کفش ۷٫۴، مسکن ۹٫۸ و گروه بهداشت ودرمان ۱۲٫۷ بوده است که این ارقام برای استان به ترتیب ۴٫۲،۷٫۴،۸٫۴ و ۱۲٫۷ می باشد.