بر اساس آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، آسمان مشهد از عصر امروز صاف تا قسمتی ابری گاهی با وزش باد نسبتا شدید تا شدید همراه با گرد و خاک در بعد از ظهر رشد و افزایش ابر را شاهد خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، براساس آخرین خروجی مدلهای هواشناسی از بعد از ظهر امروز (سه شنبه) تا اواخر وقت فردا ، با عبور جریانات ناپایدار از روی استان شاهد افزایش ابرناکی و نیز بارش های رگباری همراه با رعدو برق در نواحی شمالی استان خواهیم بود و نیز طی امروز تا پایان هفته جاری، در بعضی ساعات وزش باد شدید در سطح استان پیش بینی می شود که در پاره ای نقاط بویژه در نوار شرقی و نواحی جنوبی استان توأم با گرد و خاک خواهد بود. ضمن اینکه از امروز، بتدریج از نواحی شمالی استان کاهش نسبی دما آغاز شده که این روند کاهش تا روز پنج شنبه در سطح استان ادامه خواهد داشت. بر این اساس آسمان نواحی شمالی استان خراسان، صاف تا قسمتی ابری گاهی با وزش باد نسبتا شدید و در برخی نقاط شدید همراه با گرد و خاک در ساعات بعدازظهر به بعد رشد و افزایش ابر و در برخی نقاط با رگبار باران توام با رعد و برق خواهد بود. آسمان نواحی مرکزی استان صاف تا قسمتی ابری گاهی با وزش باد نسبتا شدید و در برخی نقاط شدید همراه با گرد و خاک در بعدازظهر به بعد در برخی نقاط خصوصا در نواحی کوهستانی رشد و افزایش ابر با احتمال رگبار باران توام با رعد و برق خواهد بود. آسمان نواحی جنوبی نیز صاف تا کمی ابری گاهی با وزش باد نسبتا شدید و در برخی نقاط شدید همراه با گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود. بر این اساس آسمان مشهد صاف تا قسمتی ابری گاهی با وزش باد نسبتا شدید تا شدید همراه با گرد و خاک در بعد از ظهر رشد و افزایش ابر را شاهد خواهد بود.