دبیر کمیسیون برنامه ‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: بسیاری از کالاهای قاچاق کشف شده در این استان را کالاهای سلامت محور تشکیل می دهند.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، محمد ابراهیم افشاری با بیان این مطلب اظهار داشت: طی دو ماه ابتدای امسال ردیف اول کشفیات قاچاق کالا به لباس و پوشاک با شش میلیون و ۵۵ هزار و ۸۹۳ ثوب اختصاص داشت.وی با بیان این که ارزش ریالی این کشفیات ۲۸ میلیارد و ۷۲۹ میلیون و ۷۱ هزار ریال بوده است، افزود: هر چند ردیف دوم کشفیات کالای قاچاق کشف شده در استان طی دو ماه نخست امسال با مبلغ ۱۷ میلیارد و ۵۰۳ میلیون و ۸۱۸ هزار ریال به پارچه اختصاص داشت که به شکل مستقیم کالای سلامت محور تلقی نمی شود اما ردیف های چهارم و پنجم کشفیات کالای قاچاق به شکل مستقیم سلامت محور هستند.افشاری گفت: ردیف چهارم کالاهای قاچاق کشف شده در این استان طی این مدت مواد غذایی با یک میلیارد و ۲۰۱ میلیون و ۴۸۶ هزار ریال و ردیف پنجم دارو با سه میلیارد و ۸۹۲ هزار و ۵۵۵ هزار قلم کالا بوده است.وی اظهار کرد: همچنین در دو ماه نخست امسال، یک میلیارد و ۴۷۷ میلیون و ۳۷۵ هزار قلم کالای آرایشی و بهداشتی قاچاق در این استان کشف شده است.دبیر کمیسیون برنامه ‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: در سال گذشته از بین کالاهای قاچاق کشف شده در این استان، دارو با رقم ۱۰۸ میلیارد و ۲۹۷ میلیون و ۹۱۵ هزار قلم، ردیف اول، لوازم آرایشی و بهداشتی با ۷۶ میلیارد و ۷۴۳ میلیون و ۱۳۹ هزار قلم، رتبه دوم و لباس و پوشاک با ۵۵ میلیارد و ۲۸۰ میلیون و ۷۸۷ هزار ریال رتبه سوم کشفیات کالاهای قاچاق را به خود اختصاص داد.افشاری افزود: تجهیزات دریافت از ماهواره، پارچه و کفش رتبه های بعدی کشفیات کالای قاچاق در خراسان رضوی را طی سال گذشته داشته اند.وی اظهار کرد: گشت مشترک مرکب از نمایندگان تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نمایندگان صنف مربوطه کار پایش کالای قاچاق را در مشهد انجام می دهند.دبیر کمیسیون برنامه ‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی ادامه داد: پس از شناسایی کانون های قاچاق کالای مورد نظر، اعضای گشت مشترک طی چند هفته فضا را بر قاچاقچیان ناامن می کنند