مدیرکل و دبیر شورای زکات کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی گفت: پیش بینی می شود در عید فطر امسال و توسط نیکوکاران هم استانی ۲۰ میلیارد ریال به عنوان زکات فطره جذب شود.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، محسن مسعودیان راد زکات را دارا ی ۲ بعد اموال و فطره دانست و خاطر نشان شد: زکات فطره در واقع زکات بدن و شکرانه یک ماه روزه داری است که بر هر فردی که استطاعت مالی مناسب دارد واجب است. مدیر کل کمیته امداد استان، با استناد به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به شماره ۵۳۸۱۵/۲۲۲ که در تاریخ ۳۰. ۸. ۹۰ به تصویب رسیده ووظیفه جمع آوری زکات مال و فطره به عهده کمیته امداد واگذارشده افزود: کمیته امداد برای جمع آوری زکات فطره در خراسان رضوی ۶ هزار و ۹۱۰ صندوق و پایگاه خود را در سطح استان مستقر می کند که از آمار فوق ۶هزار و ۹۱۰ صندوق در مشهد و مابقی در سطح شهرستانهای استان مستقر می شوند. مسعودیان راد از مردم خواست تا زکوات و کفاره های خود را با تحقیق اداء کنند تا به محرومین واقعی برسد و ادامه داد: زکات و کفاره های جمع آوری شده در سرفصل های تعیین شده از سوی شرع و با همانگی با بانک ملی در همان روز به حساب سرپرستان خانواری که از قبل شناسایی شده اند، واریز می شود. وی با اعلام پیش بینی جذب ۲۰ میلیارد ریالی زکات فطریه در خراسان رضوی اظهار داشت: پیش بینی می شود از رقم فوق، ۱۰ میلیارد ریال زکات فطره از مشهد مقدس و ۱۰ میلیارد ریال دیگر از سایر شهرستانهای استان جذب و در اسرع وقت بین نیازمندان از قبل تعیین شده توزیع شود. مسعودیان میزان زکات جذب شده در مشهد مقدس در سال گذشته را ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال عنوان و تصریح کرد: میزان جذب زکات فطره و کفاره در سال گذشته در استان بیش از ۱۹ میلیارد و ۴۴۱ میلیون ریال بوده که این رقم شامل بیش از ۱۵ میلیارد و ۲۸۴ میلیون ریال زکات فطریه و بیش از ۴ میلیارد و ۱۵۶ میلیون ریال آن کفاره می باشد. مدیرکل کمیته امداد افزود: از بیش از ۱۵ میلیارد و ۲۸۴ میلیون زکات جذب شده در خراسان رضوی، بیش از ۱۴ میلیارد ریال فطریه سهم عام و بیش از یک میلیارد و ۲۱۸ میلیون ریال فطریه سهم سادات بوده است. مسعودیان راد از امکان واریز وجوه فطریه به صورت غیرحضوری خبر داد و افزود: شهروندان می توانند از طریق سیستم بانکی، وجوه فطریه خود را به شماره حساب ۰۱۰۵۲۲۴۴۰۶۰۰۰ و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۱۱۱۱۱ بانک ملی اقدام کنند که در صورت واریزی به این روش برای فطریه عام با شناسه واریزی۳۴۴۷۸، برای فطریه سادات با شناسه واریزی۳۴۵۸۶، برای کفاره غیر عمد با شناسه واریزی ۳۴۳۷۰ و برای کفاره عمد با شناسه واریزی ۳۴۲۶۲ را مدنظر داشته باشند. دبیر شورای زکات استان از نظارت این نهاد و نیروی انتظامی از پایگاه های جمع آوری زکات فطره در روز عید خبر داد و یادآور شد: : مبلغ فطریه بر اساس نظر مراجع در خراسان رضوی برای گندم ۴۵ هزار ریال، برای برنج ۱۸۰ هزار ریال و کفاره غیرعمد برای هر روز ۲۰ هزار ریال تعیین شده است. دبیر شورای زکات با اعلام هشدار به مردم مومن و متدین اظهارداشت : افرادی سودجو و فرصت طلب از طریق شبکه های مجازی و گروه های مختلف لاین و تلگرام و... اقدام به ارایه شماره حساب برای جذب فطریه و کمکهای مردمی به نفع نیازمندان می کنندکه به هیچ عنوان قابل تایید نبوده وامکان سودجویی وسوء استفاده وجود دارد.